Boron

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Boron


Boron nĩ Erementi ya Ticuma ya gikundi kia cuma.

Atomic namba ya Boron nĩ 5. Atomiki configuration ya Boron nĩ 1S22S22P1. Karũgamĩri kayo ni B.

Metha Njokereri