Fuzzy Logic

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Ronjiki ya Kĩbii


Ronjiki ĩtũmagĩrwo kwandĩka na gũtaarania maundũ matarĩ makiyu biu. Ũhoro ta mũndũ kũraiha ti ũndũ andũ magĩhota gwĩtĩkaniria othe.


kuuga mũndũ nĩ mũraya na ugĩ nĩ mũkuhi nĩ gĩthimo kĩrĩkũ ũratũmĩra. No tuge mũndũ ũria mũraya muũno thĩ yothe nĩ muraya na ũria mukuhĩ thĩ yothe nĩ mukuhĩ andu acio angĩ me gatagatiinĩ tũmire Ronjiki ya Kĩbii tũmahe pacenti ya ũraihu.