Gwacĩ

From Wikipedia

Ngwacĩ[edit | edit source]

Mĩmera ĩrĩagagwo mĩri. Nĩ mumera utambaga thĩ. Ngwacĩ nĩ ciendetwo mũno ni nyamũ itagũo huko.


Kũhanda Ngwacĩ[edit | edit source]

ngwacĩ ihandagwo mĩrio.

Mĩthemba ya Ngwacĩ[edit | edit source]

Kwĩ Mĩthemba miingĩ ya Ngwacĩ.


Irio cia mĩri
Gwacĩ | ikwa |Karati|Mĩanga |ndũma|Waru|