Gwacĩ

From Wikipedia

Gwacĩ[edit | edit source]

Mĩmera ĩrĩagagwo mĩri. Nĩ mumera utambaga thĩ. Gwacĩ nĩ ciedetwo mũno ni nyamũ itagũo huko.


Kũhanda Gwacĩ[edit | edit source]

Gwacĩ ihandagwo mĩrio.

Mĩthemba ya Gwacĩ[edit | edit source]

Kwĩ Mĩthemba miangĩ ya Gwacĩ.


Irio cia mĩri
Gwacĩ | ikwa |Karati|Mĩanga |ndũma|Waru|