HdroKarbon

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

HydroKarbon


HydroKarbonHdrokarbon ĩthondeketwo na Karbon(carbon) na Hydrogen. Nduireinĩ nĩ yonekaga Betũrũinĩ na Mĩruki ya kũrũga ĩrĩa yumaga na thi.


Atomu, Carbon, Hydrogen, Thabuni