Makiurĩ

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Makiurĩ

Gĩthĩ kĩambere kũma kwĩ riua. Nĩ kĩnini kwĩ thĩ na kĩri ũrugarĩ mũno nĩ gũkuhĩriria riua. Nĩ ĩthiũthurukaga riua.