Mithemba ya miti

From Wikipedia

[1]thabai/ hatha - stinging nettles. Green herb like njegeni but edible.

Uyu ti muti ni kihuti. Kiirikanaga ni kiri uteithio hari marungo, na no kihoorerie murimu wa marungo (arthritis).


Mukenia Muthanduku Muiri Mukima Mubau Muthithinda Muroha Muthiti Muthaiti

  1. stinging nettle