Mithemba ya miti

From Wikipedia

[1]thabai/ green herb like njegeni by edible


Mukenia Muthanduku Muiri Mukima Mubau Muthithinda Muroha Muthiti Muthaiti

  1. stinging nettle