Jump to content

Nyĩimbo cia mũgithi

From Wikipedia

nyĩimbo cia mũgithi ciĩna kĩgumo kĩayo rũrĩrĩ-inĩ rwa agĩkũyũ ona gũtwĩka nĩ cithikarĩragwo kenya handũ ya rũma ona ginya nja ya bũrũri.

ainĩ njorua a kĩharo gĩkĩ nĩ ta samidoh, joyce wa mamaa, salim young, gatutura na angĩ.