Thomas Kuhn

From Wikipedia

Thomas Kuhn

Firosofa ũria wa thondekire uria ciambiki cia thayathi icenjagia.