Tsunami

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
2004-tsunami.jpg

Tsunami Kűgĩgĩa na gĩthingithia thĩ wa ĩria nĩ kűgĩaga na makűmbi ma maĩ mathiaga na ĩhenya metagwo tsunami.

Thĩ