Jump to content

Tsunami

From Wikipedia

Tsunami Kűgĩgĩa na gĩthingithia thĩ wa ĩria nĩ kűgĩaga na makűmbi ma maĩ mathiaga na ĩhenya metagwo tsunami.

Thĩ