Cara (fact)

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

gĩcara nĩ Uuge mũracĩku thutha wa gũtiirĩrio nĩ mĩthaiga ya ũgo ta wiira kana njũranio nũgaru.

gũcaria nĩ kĩgongona kĩa kũmatha ũndũ mũna.