Portal:Science

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Science nĩyo thayathi, nĩ űűgĩ űkoretwo űgĩthodekwo mĩaka mĩangĩ. Gwĩ maűűgĩ maingĩ ma thayathi.


Űtiganu wa thayathi na maűűgĩ maria mangĩ nĩ :

    1. Gűtűmira Methodi ya thayathi thĩiniĩ ya űtuwiria wayo
    2. Kűrűmirira pocitivitic filosofĩ harĩ űtuĩria wayo